Radosnych, pełnych spokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i sukcesów w Nowym Roku składa redakcja czasopisma Reumatologia.  

Opublikowano 23 grudnia 2022, 10:45

Z okazji zbliżających się Świąt, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim Państwu, współpracownikom, autorom, miłośnikom naszego pisma, recenzentom za ogromny wkład merytoryczny w każde wydanie Reumatologii. W Nowym Roku zapraszamy Państwa na łamy czasopisma i do lektury artykułów najbliższego 6 nr Reumatologii oraz kolejnych numerów pisma w 2023 r, dostępnych pod linkiem: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18. Rok 2023 będzie dla nas szczególny. Czasopismo będzie obchodzić 60 lat istnienia. Zapraszam Państwa w nadchodzącym roku do obchodzenia wspólnie z nami tego jubileuszu.

 

Dr n. med. Maria Maślińska

Redaktor Naczelna czasopisma Reumatologia