Profesor Anatol Święcicki (1948-2020)

Opublikowano 17 lutego 2020, 01:33

29 stycznia 2020 r. zmarł w Kijowie profesor Anatol Święcicki (ur. 02 maja 1948 roku) – specjalista chorób wewnętrznych oraz reumatologii i gastroenterologii, nauczyciel akademicki, redaktor ukraińskiej edycji „Interny Szczeklika”, organizator życia naukowego i prorektor Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego im. A.A. Bogomolca. Aktywny działacz Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie. Przez lata piastował wysokie stanowiska w Zarządzie Głównym Związku Polaków na Ukrainie. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, a w roku 2013 odebrał najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Medal „Gloria Medicine” za wybitne zasługi dla medycyny. Był członkiem Akademii Nauk Wyższych Ukrainy oraz Światowej Akademii im. Alberta Schweitzera.

Profesor był przyjacielem Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji, członkiem rady naukowej czasopisma Reumatologia oraz jej aktywnym recenzentem.

Z żalem żegnamy wybitnego Kolegę, lekarza, Polaka

Cześć Jego pamięci!

Za zgodą STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” i POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=7981/