Premiera nowego czasopisma Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Opublikowano 1 marca 2016, 08:19

W trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congres, który organizowany był w Katowicach w dniach 18-20 lutego, odbyła się premiera nowego czasopisma „Reumatologia Geriatria Rehabilitacja wydawanego pod patronatem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Czasopismo spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony pierwszych czytelników.

 

Tytuł kwartalnika „Reumatologia Geriatria Rehabilitacja” w pełni odzwierciedla podstawowe obszary tematyczne, którymi nowe czasopismo będzie się zajmować. Głównym jego celem jest dostarczenie czytelnikom w przejrzystej i przyjaznej formie praktycznych informacji, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej.  Czasopismo przedstawia konkretne rozwiązania, możliwe do wykorzystania przez lekarzy praktyków.

 

W pierwszym numerze szczególną uwagę zwrócono między innymi na wczesną diagnostykę zapaleń stawów oraz na następstwa procesu starzenia się, w tym między innymi sarkopenię oraz różnego rodzaju dolegliwości bólowe ze strony narządu ruchu. Łącznie w pierwszym numerze znalazło się 14 artykułów naukowych w tym dwa opisy przypadków.

 

Czasopismo wydawane jest obecnie w formie papierowej. Strona internetowa z dostępem on-line do artykułów zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. W kwestiach związanych z czasopismem prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kwartalnik@spartanska.pl.