Ponad 9 ml zł na Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla NIGRiR

Opublikowano 14 października 2020, 07:18

Ponad 9 ml zł na Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla NIGRiR

dzisiaj, w siedzibie Agencji Badań Medycznych Dyrektor NIGRiR dr n. med. Marek Tombarkiewicz, otrzymał od Prezesa ABM dr n. med. Radosław Sierpińskiego symboliczny czek na kwotę 9212 253,55 zł, na realizację projektu Centrum Wsparcia Badań klinicznych (CWBK). Dofinansowanie pozwoli na stworzenie nowoczesnego ośrodka, w ramach infrastruktury szpitalnej Instytutu. To ważny krok w stronę kompleksowego leczenia pacjentów, i budowania nowoczesnego centrum terapeutycznego z wielokierunkową współpracą z innymi jednostkami badawczymi w naszym Instytucie – powiedział dyr. M. Tombarkiewicz – naszą aspiracją jest osiągnięcie pozycji wiodącego ośrodka badań klinicznych w Polsce w zakresie specjalizacji Instytutu i wzrost liczby uczestników oraz ilości i wartości prowadzonych badań klinicznych.

Powstanie Centrum wpłynie również na dalszy rozwój naukowy– podkreśliła dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka – Za-Dyrektora ds. Naukowych. – W CWBK Instytut będzie dążyć do poszukiwania nowych biomarkerów wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, terapii spersonalizowanej, udoskonalenia metod obrazowania medycznego i metoddiagnostycznych oraz wprowadzenia na rynek nowatorskich testów genetyczno-immunologicznych.

ABM przeznaczyła 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Nowo powstałe centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji znalazł się wśród 10 zwycięskich instytucji, z dotacją która pozwoli na stworzenie nowoczesnego centrum.