Treść podziękowań od Pani Agnieszki – Pacjentki NIGRiR