Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0022/18 Profilaktyka osteoporozy

Opublikowano 15 stycznia 2020, 08:25

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0022/18

Profilaktyka osteoporozy

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie
jako Realizator ogłasza otwarty nabór Partnerów spośród organizacji pozarządowych reprezentujących interesy pacjentów z chorobami reumatycznymi lub ortopedycznymi lub partnerów społecznych (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. osteoporozy

do wspólnej realizacji projektu

„Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia

Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera