Nowość wydawnicza pod redakcją naukową dr Marii Maślińskiej

Opublikowano 28 października 2019, 11:11

Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie nabłonka/ Chronic Autoimmune Epithelitis
Zespół Sjogrena i inne choroby autoimmunologiczne gruczołów wydzielania egzokrynnego/ Sjogren’s Syndrome and Other Autoimmune Diseases of the Exocrine Glands

Książka ta stanowi wprowadzenie do problemu  chorób ściśle związanych z zaburzeniami immunologicznymi nabłonka, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą gruczołów zewnątrzwydzielniczych, w tym zespołu Sjögrena. Zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna, prezentowana przez autorów z różnych specjalności medycznych pod redakcją naukową dr Marii Maślińskiej, powinna być pomocna dla  wszystkich zajmujących się diagnostyką i leczeniem, którzy na co dzień borykają się z tym trudnym problemem. Dr n. med. Maria Maślińska jest pracownikiem naukowym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Zastępcą Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów  oraz  Zastępcą Redaktora Naczelnego Czasopisma Reumatologia, Organu NIGRiR. Wiecej o autorce: (otwórz).

Publikacja  dostępna jest w angielskiej wersji językowej: (otwórz)

Zapraszamy do lektury!