Nowe sprzęty do rehabilitacji

Opublikowano 24 października 2019, 12:01

W ubiegłym tygodniu w Klinice Rehabilitacji, Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji został zainstalowany sprzęt otrzymany z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to najwyższej klasy urządzenia działające z wykorzystaniem zaawansowanych technologii takich jak poszerzona i wirtualna rzeczywistość. Narzędzia te służyć mogą również do prowadzenia usprawniania z użyciem rozwiązań telerehabilitacyjnych co wpisuje się w ogólnie przyjęte trendy rozwoju opieki nad pacjentem (także geriatrycznym). Otrzymany sprzęt dzięki swojej uniwersalności służyć może zarówno do prowadzenia diagnostyki chorych z szerokim spektrum chorób reumatycznych, neurologicznych, ortopedycznych czy też z zaburzeniami poznawczymi, jak również do prowadzenia dedykowanej terapii dla tej grupy chorych. Otwiera to nowe możliwości pomocy pacjentom z zaburzeniami równowagi, potrzebującym reedukacji chodu, poprawy funkcji ręki czy też wreszcie pacjentom z zaburzeniami kognitywnymi. Dostępność tego typu urządzeń stawia Instytut w czołówce najlepiej wyposażonych Państwowych ośrodków prowadzących rehabilitację pacjentów wymagających często żmudnej i długotrwałej współpracy specjalistów różnych dziedzin. Pozwoli także na prowadzenie badań w najdynamiczniej rozwijających się dziedzinach rehabilitacji oraz badań we współpracy z innymi Klinikami Instytutu.

Zapraszamy szczególnie pacjentów z przewlekłym bólem w przebiegu zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego (zespół Sudecka), z fibromialgią
Pacjentów z uszkodzeniem stawu barkowego, Pacjentów po uszkodzeniu nerwów obwodowych w kończynie górnej i kończynie dolnej w tym zespół cieśni nadgarstka, opadające stopy,Pacjentów z chorobą Parkinsona.