Nowa klasyfikacja sieci szpitali stwarza szansę na wzmocnienie geriatrii rozmowa z Markiem Tombarkiewiczem, byłym wiceministrem zdrowia, dyrektorem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (cały wywiad)