NIGRiR z dotacją celową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opublikowano 11 kwietnia 2018, 01:20
Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 700 000 zł.

 

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2018 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą pn.: Wieloprzepustowa platforma sekwencyjno-ekspresyjna”. 

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji został tym samym doceniony nie tylko jako placówka świadcząca usługi medyczne, ale także jako ośrodek badawczy i naukowy o ugruntowanej pozycji w środowisku.

 

Sukces NIGRiR zbiegł się w czasie z uchwaleniem Konstytucji dla Nauki – reformy, której najważniejszym celem jest podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów.

 

Więcej informacji o reformie szkolnictwa wyższego na stronie konstytucjadlanauki.gov.pl.