NIGRiR z certyfikatami ISO 9001 I ISO 14001

Opublikowano 2 marca 2018, 10:13

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wdrożył ISO 9001 oraz ISO 14001, które określają standardy zarządzania środowiskowego i normy zarządzania jakością w organizacji w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego w obszarze geriatrii, rehabilitacji i reumatologii. Potwierdza to otrzymany 22 stycznia 2018 roku certyfikat – ważny do 25 października 2018 roku.

certyfikat ISO