NIGRiR w sieci POLCRIN (eng. Polish Clinical Research Infrastructure Network)

Opublikowano 22 października 2020, 10:51

Miło nam poinformować, że Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher  21 października 2020 r. został włączony do sieci ośrodków  badań klinicznych w Polsce – POLCRIN (eng. Polish Clinical Research Infrastructure Network). W piśmie potwierdzającym włączenie do sieci, Prezes ABM – dr n. med. Radosław Sierpiński –  podkreślił, że ta inicjatywa pozwoli na dalszy intensywny rozwój innowacji w naszym kraju, jak również wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępności badań dla polskich pacjentów oraz zasobów i wiedzy specjalistycznej.

POLCRIN (Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network) to krajowa sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będąca częścią ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN. Polska przystąpiła do Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. badań Klinicznych (ECRIN), 23 sierpnia 2019 r. ECRIN jest międzynarodową organizacją wspierającą i łączącą partnerów naukowych w celu prowadzenia międzynarodowych badań klinicznych (głównie niekomercyjnych) w Europie. Organizacją non-profit.

więcej informacji na stronie POLCRIN:(otwórz)

Pismo: (otwórz)