NIGRiR rozpoczął współpracę z WUM na rzecz rozwoju badań naukowych

Opublikowano 11 czerwca 2018, 06:29

4 czerwca pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a: Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podpisany został List intencyjny w zakresie prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju i badań naukowych.
Sygnatariuszami listu byli: JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Dyrektor IHiT – prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda, Zastępca Dyrektora ds. Nauki COI – prof. Jerzy Ostrowski, Dyrektor IFiPS – prof. Henryk Skarżyński, oraz p.o. Dyrektora NIGRiR – Adrian Pękacz.
Realizacja wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych odbywać się będzie poprzez organizowanie wzajemnych konsorcjów naukowych oraz udzielanie wzajemnego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukową i badawczo-rozwojową. Celem porozumienia jest budowa platformy naukowej i badawczej z wykorzystaniem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych, specjalistycznej aparatury, sprzętu i wzajemnych doświadczeń.

Kliknij, aby przeczytać list intencyjny