Impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji

Opublikowano 18 listopada 2022, 09:57

Impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji

17 listopada 2022 roku odbyła się w Warszawie konferencja pn: Impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji, zorganizowana przez Agencję Badań Medycznych. W konferencji udział wzięli  Roman Topór-Mądry – Prezes AOTMiT, Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta, Dariusz Dziełak – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii NFZ, naukowcy, oraz specjaliści z zakresu ochrony zdrowia,  organizacje pacjencie i przedstawiciele podmiotów badawczych.  Honorowym gościem spotkania był Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, a gospodarzem wydarzenia dr hab. n. med. Radosław Sierpiński. Spotkanie miało charakter międzynarodowy. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Dyrektor Generalny sieci ECRIN  – Jacques Demotes, który ogłosił  polskie członkostwo w sieci  – International Clinical Trial Center Network (ECRIN) oraz przedstawiciele Centrów Akademickich w USA  – prof. Waldemar Priebe, prof. George Wilding oraz prof. Jeffrej E.Carshenwald.

W trakcie konferencji zostały przedstawione strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w kontekście badań klinicznych. Wśród kluczowych tematów, poruszanych przez panelistów omówiono perspektywę wdrażania terapii personalizowanych, wyrobów medycznych i cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia, a także systemowego wsparcie dla współpracy międzyinstytucjonalnej. Spotkanie było również miejscem podsumowania trzyletniej pracy Agencji Badań Medycznych oraz najważniejszych projektów prowadzonych badań  w ramach powstałych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Ze strony Instytutu, w spotkaniu uczestniczyła dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR kierownik CWBK NIGRiR oraz przedstawiciele działu projektów i finansów NIGRiR.