Nadanie stopnia naukowego

Opublikowano 14 grudnia 2022, 06:09

Ewa Kuca-Warnawin

z Zakładu Patofizjologii i Immunologii

 

Na podstawie przedstawionego osiągnięcia naukowego:

Immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych

pochodzących z tkanki tłuszczowej chorych na choroby reumatyczne”.

 

 

Uzyskała stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO

W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE

 

Nadany uchwałą nr 78 z dnia 12 grudnia 2022 r.