Nabór na badacza i związanego z nim ośrodka do realizacji projektu niekomercyjnego badania klinicznego NINTOC-TU.

Opublikowano 12 września 2022, 08:42

Nabór na badacza i związanego z nim ośrodka do realizacji projektu niekomercyjnego badania klinicznego NINTOC-TU.

Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia skojarzonego nintedanibu z tocilizumabem w porównaniu ze standardowym leczeniem u chorych z twardziną układową i śródmiąższową chorobą płuc.

Analiza z podejściem teranostycznym i oceną aktywności cytokin, markerów zapalenia i włóknienia płuc z wykorzystaniem tomografii komputerowej, pozytonowej tomografii emisyjnej, oraz badania metabolomu i transkryptomu u wybranych chorych.

 

 

Plik Pobierz
OGŁOSZENIE O KONKURSIE wersja polska Pobierz
OGŁOSZENIE O KONKURSIE wersja angielska Pobierz