Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I

Opublikowano 31 marca 2021, 03:54

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że zaawansowanie prac rozpoczętych w sierpniu 2020 roku: remont V pietra w ramach projektu pn.: „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I” realizowanych w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (dofinansowanie w wysokości 11 034 745,84 PLN) w chwili obecnej osiągnęło 86%

 

Realizowana inwestycja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych Osi IX POIiŚ, do których należy poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycje w infrastrukturę podmiotów ochrony zdrowia o charakterze strategicznym w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz uwzględniających istniejące braki w infrastrukturze w wymiarze terytorialnym.
 
Firma Moris Polska Sp. z o.o. wykonała już większość prac, m.in.: roboty wyburzeniowe, roboty konstrukcyjne, tynki gipsowe, wylewki anhydrytowe, niezbędne przeróbki instalacyjne, instalacje gazów medycznych, systemów przyzywowych, montaż drzwi drewnianych, stalowych, przesuwnych medycznych i aluminiowych oraz wykładziny Tarkett, a także nową aranżację pomieszczeń.
W chwili obecnej wykonywane jest: klejenie tapet, montaż wykładzin, końcowe prace instalacyjne wszystkich branż (montaż osprzętu), drobne prace elewacyjne, okablowanie rozdzielni elektrycznych
i medycznych, instalacje ct i wentylacji.
Do wykonania natomiast pozostały jeszcze następujące prace: sufity podwieszane, montaż centrali wentylacyjnej, podłączenie zasilania docelowego, montaż obudów sal operacyjnych i przyległych pomieszczeń tj. przygotowania lekarzy i pacjenta, montaż wyposażenia medycznego (panele nadłóżkowe, kolumny chirurgiczne, anestezjologiczne, lampy operacyjne), biały montaż, montaż UPS-ów oraz uruchomienie instalacji i próby przed odbiorowe – poinformował Pan Przemysław Podsiadło Dyrektor ds. Inwestycji z firmy Moris Polska Sp. z o.o.
 
W wyniku modernizacji bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, zaplecza anestezjologicznego oraz sal chorych Kliniki Reumoortopedii powstaną warunki do zwiększenia wydajności pracy i poprawy jej funkcjonalności. Nowoczesny blok operacyjny z pełnym zapleczem umożliwi wykonywanie większej liczby zabiegów przy zachowaniu dotychczasowej liczby zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek. Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest poprawa jakości, dostępności do świadczeń na poziomie aktualnych standardów medycznych i przepisów prawa. Mamy nadzieję, że po zakończeniu prac pacjenci uzyskają dostęp do świadczeń na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu i wykwalifikowanej kadry.
 
Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii NIGRiR dr n. med. Piotr Syrówka tak odniósł się do przewidywanych efektów trwającego remontu:
„Modernizacja bloku operacyjnego i integralnej jego części – sali nadzoru pooperacyjnego zwiększy bezpieczeństwo operowanych pacjentów. Stworzenie oddzielnych dróg komunikacyjnych w obrębie bloku operacyjnego dla przewożenia pacjenta i materiałów czystych oraz strefy brudnej do wywożenia materiałów zużytych podczas operacji, podnosi standard bloku operacyjnego do poziomu europejskiego. Pokrycie ścian i podłóg specjalnymi łatwo zmywalnymi wykładzinami i farbami zwiększa standard sanitarny bloku operacyjnego. Przebudowa systemu wentylacyjnego i montaż wydajniejszych filtrów powietrza również zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji. Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego bloku operacyjnego poprawia bezpieczeństwo wykonywanych operacji i jest szczególnie istotna w dobie pandemii Covid 19.
Układ komunikacyjny pomieszczeń bloku operacyjnego z integralną salą pooperacyjną, ergonomia sal operacyjnych z nowoczesnym sprzętem anestezjologicznym i chirurgicznym poprawia bezpieczeństwo pacjenta i wydajność pracy zespołów operacyjnych.”