Leczenie 50+ oraz badania naukowe starzejącego się społeczeństwa

Opublikowano 19 stycznia 2016, 08:33

„Od kilkunastu lat obserwowany jest w Polsce proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych w całej populacji. Na skutek poprawy warunków życia wydłuża się średnia długość życia Polaków, co sprawia, że w perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności.

W Biuletynie Informacyjnym Rady Głównej Instytutów Badawczych opublikowany został artykuł opisujący działalność Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w tym zakresie. Zapraszamy do lektury (pobierz plik PDF)