Konkurs – projekt wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów

Opublikowano 16 kwietnia 2018, 09:30

www.dreamsart.pl

Zapraszamy placówki POZ do udziału Programie Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest wczesne wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Dzięki niemu  Państwa przychodnia może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za diagnostykę pacjentów z wczesnymi objawami RZS.

Korzyści płynące z przystąpienia do projektu, to:

  • szybka ścieżka diagnostyczna dla pacjentów – od lekarza POZ do reumatologa,
  • bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS,
  • materiały informacyjne i szkoleniowe dla przychodni, lekarzy i pacjentów,
  • wynagrodzenie za każdego pacjenta z wczesnymi objawami RZS uczestniczącego w programie.

Do projektu może przystąpić każda placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a wymaga on od Państwa minimum formalności i nie wiąże się z wypełnianiem skomplikowanej, czy  rozbudowanej dokumentacji.

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta w POZ i będzie polegała na przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykonaniu jedynie podstawowych badań laboratoryjnych, takich jak: OB, CRP i morfologia krwi. Za każdą przeprowadzoną wizytę podmiot leczniczy uzyska ustalone w zapisach projektu wynagrodzenie, to znaczy:  48 zł  za każdą wizytę.

Pacjenci, u których podczas drugiej wizyty zostaną potwierdzone objawy RZS, mają zagwarantowaną wizytę w trybie pilnym u specjalisty w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie i możliwość dalszej pogłębionej diagnostyki.

Dla zainteresowanych złożeniem oferty i podpisaniem umowy z NIGRiR poniżej zamieszczone są skany dokumentów (dostępne do pobrania), które po uzupełnieniu należy wysłać na adres mailowy koordynatora projektu – pani Joanny Stróżek tj. joanna.strozek@spartanska.pl 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Blok B 1 piętro lub przesłać pocztą na adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa z dopiskiem „Konkurs RZS”. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera, za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę ich wpłynięcia do Instytutu.

Prosimy o pilne złożenie ofert: termin składania ofert upływa dnia 27. 04. 2018 r.

Podpisanie umów pozwoli na sprawne przeprowadzenie wymaganych szkoleń i rozpoczęcia współpracy.

W przypadku pytań szczegółowych informacji o projekcie udziela koordynator ds. współpracy z przychodniami pani Joanna Stróżek.

tel.: + 22 670 91 55,

mail: joanna.strozek@spartanska.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Dokumenty do pobrania: