Konkurs MINIATURA 2 – świetny sposób na rozpoczęcie naukowej kariery

Opublikowano 8 maja 2018, 08:10

Pragniemy przypomnieć wszystkim pracownikom NIGRiR zaangażowanym w pracę naukową o ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki konkursie Miniatura 2.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Konkurs jest adresowany do osób, które:

 

  • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
  • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skontaktowania się z pracownikami Sekretariatu Naukowego NIGRiR. Jego pracownicy oferują pomoc w przygotowaniu wniosku i zapoznaniu się z wymogami formalnymi konkursu.