Uprzejmie informujemy, że Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest współorganizatorem Kongresu Zdrowia Publicznego, który odbędzie się w dn. 16 – 17.12.2015 roku w Warszawie.

kongres