Kongres Zdrowia Publicznego 16-17.12.2015

Opublikowano 17 grudnia 2015, 06:13

W dniach 16-17 grudnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się Kongres Zdrowia Publicznego, którego współorganizatorem był Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Wydarzenie zgromadziło najważniejszych ekspertów w obszarze zdrowia publicznego w naszym kraju. Pierwszego dnia konferencji wśród zaproszonych panelistów byli Dyrektor Instytutu Piotr Bednarski oraz prof. Brygida Kwiatkowska.

 

Od początku Kongresu podkreślano znaczenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w budowaniu zdrowia publicznego w Polsce. NIGRR oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny to dwie jednostki, których misją jest tworzenie oraz realizacja polityki zdrowia publicznego. Wśród wielu istotnych kwestii poruszono między innymi problem niewystarczającego finansowania instytutów badawczych, co stanowi istotną barierę dla ich dalszego rozwoju. Wskazano również potrzebę realizacji projektów badawczych, ukierunkowanych na uzyskanie niezbędnych danych (między innymi epidemiologicznych) do prowadzenia skutecznej polityki zdrowotnej.

 

Wiele uwagi poświęcono również kwestii źródeł finansowania profilaktyki zdrowotnej. Wskazano, że wbrew obiegowej opinii, środki przeznaczane na ten cel wcale nie są w Polsce tak niskie, jak się powszechnie uważa. Problem stanowi jednak ich rozproszenie (wiele podmiotów finansuje samodzielnie zadania z zakresu profilaktyki) oraz brak skoordynowanej polityki zdrowotnej na różnych szczeblach. W trakcie dyskusji wskazano również, że dla starań o wyższy poziom finansowania profilaktyki oraz opieki zdrowotnej istotne znaczenie ma przełamanie polityki sektorowej państwa. Pomocne może być w tym wykorzystanie analizy kosztów pośrednich, które uwzględniają między innymi koszty ponoszone przez system zabezpieczenia społecznego, a także pozostałe transfery. Z tej perspektywy profilaktyka zdrowotna okazuje się korzystna i opłacalna nie tylko z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej, ale również rynku pracy, czy całej gospodarki.

 

Zdjęcia zostały udostępnione przez redakcję Medexpress.