Konferencja – Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych

Opublikowano 7 listopada 2023, 11:01

RELACJA Z WYDARZENIA

Warszawa, 7 listopada 2023 r.

Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych

W dniach 6-7 listopada 2023 odbywa się w Instytucie przy ul. Spartańskiej, w Warszawie, konferencja naukowa pt. „Obecne wyzwania, innowacje w badaniach medycznych”, zorganizowana przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, pod patronatem Agencji Badań Medycznych, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozwój dziedziny badań klinicznych niesie ze sobą wyzwania prawne, techniczne i regulacyjne, zarówno te niedawne, spowodowane inicjatywami mającymi na celu zwiększenie przejrzystości, efektywności i bezpieczeństwa procedur medycznych, jak i te istniejące, które uwydatniły się w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Obecnie, jak podkreślają Eksperci, trwają badania nad 145 „cząsteczkowskazaniami”. Około połowy stanowią leki onkologiczne, ponad 40 – dotyczy leków na choroby rzadkie.

Szanse powodzenia i dynamicznego rozwoju badań klinicznych związane są ściśle z procesem dobrej rekrutacji i rejestracji pacjentów do badań klinicznych. Efektywne włączanie się pacjentów do badań jest możliwe dzięki zapewnieniu społeczeństwu większej ilości informacji na temat celów badań, budowaniu zaufania, dbałości o dobrą komunikację z pacjentami i podnoszenia świadomości na temat badań klinicznych.

W dniu dzisiejszym eksperci podjęli temat podmiotowej obecności pacjenta w badaniach klinicznych, współpracy z organizacjami pacjentów, kluczowych kierunków zmian w zakresie komunikacji, edukacji i organizacji procesu badania klinicznego. Dyskusja dotyczyła innowacji w procesie rekrutacji pacjentów do badania klinicznego i budowania partnerstwa między badaczami, a pacjentami.

Wśród zaproszonych gości głos zabrali: Urszula Jaworska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów, członek Komisji Bioetycznej, prof. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii, prof. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii, Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. Krzysztof Filipiak. Gospodarzem spotkania jest Dyrektor Instytutu dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

 

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

 

 

 

 

Napisali o nas:

Relacje z 1 dnia Konferencji

Radio Opole

https://radio.opole.pl/104,763885,badania-kliniczne-postep-dla-dobra-pacjenta

 

Rynek Zdrowia

https://www.rynekzdrowia.pl/choroby-rzadkie/Trwaja-badania-nad-145-czasteczkowskazaniami-Okolo-polowy-stanowia-leki-onkologiczne-ponad-40-na-choroby-rzadkie,251733,1024.html

 

Medycyna Praktyczna

https://www.mp.pl/kurier/334892,trwaja-badania-nad-145-czasteczkowskazaniami

 

niepełnosprawni Lublin.pl – BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

https://niepelnosprawnilublin.pl/konferencja-naukowa-obecne-wyzwania-innowacje-w-badaniach-klinicznych-warszawa-online/

 

Zapowiedzi w mediach

 

Czasopismo Badania Kliniczne – czasopismo profesjonalistów badań klinicznych

https://badaniaklinicznepolska.pl/obecne-wyzwania-innowacje-w-badaniach-klinicznych/

https://badaniaklinicznepolska.pl/aktualnosci-badania-kliniczne/

 

Medycyna Praktyczna

https://www.mp.pl/kurier/332922,obecne-wyzwania-innowacje-w-badaniach-klinicznych

 

Rynek Zdrowia

https://www.rynekzdrowia.pl/Konferencje/Obecne-wyzwania-innowacje-w-badaniach-klinicznych-Ogolnopolska-konferencja-6-7-listopada-w-Warszawie,250578.html

 

Termedia

https://www.termedia.pl/wartowiedziec/Obecne-wyzwania-innowacje-w-badaniach-klinicznych-konferencja-naukowa,53164.html

 

Sieć badawcza Łukasiewicz – Co u nas?

https://ichp-prod.lukasiewicz.gov.pl/2023/10/13/innowacje-w-badaniach-klinicznych-patronat-merytoryczny-lukasiewicz-ichp/

 

Nauka w Polsce

https://naukawpolsce.pl/node/99134