Fit for Work Global Alliance 2016 w Warszawie

Opublikowano 15 stycznia 2016, 10:51

 

fit_for_work_logo

W dniach 28-29 stycznia odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie “Fit for Work Global Alliance 2016: Scoping The Early Intervension Framework”. Organizatorami spotkania byli: the Work Fundation i CEESTAHC (Stowarzyszenie Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care). Obie instytucje od lat zajmują się badaniami i analizowaniem powodów zbyt wczesnego opuszczenia rynku pracy przez pracowników.

 

Celem spotkania w Warszawie było utworzenie ponadnarodowej koalicji zajmującej się problemem wczesnej interwencji. Uczestnicy zastanawiali się jak zdefiniować pojęcie wczesnej interwencji i jak jest ona rozumiana przez różne grupy odbiorców. W spotkaniu uczestniczyło około 20 ekspertów sektora ochrony zdrowia z całej Europy między innymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Ukrainy, Słowenii, Litwy i Polski. Polskę w tym spotkaniu reprezentowali: prof. Brygida Kwiatkowska i dr Filip Raciborski z Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji oraz Magdalena Władysiuk z CEESTAHC.

 

Specjaliści z różnych obszarów, w tym między innymi lekarze i farmakoekonomiści debatowali nad wspólnymi działaniami, które należy podjąć w kierunku wczesnej interwencji. Mówiono na temat profilaktyki chorób układu kostno-mięśniowego, szybkiego dostępu do specjalistów, diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Poruszono również kwestię kosztów społecznych generowanych w wyniku chorób zapalnych o podłożu autoimmunologicznym. Uczestnicy podzielili się doświadczeniami ze swoich krajów, a w części warsztatowej szukali wspólnych rozwiązań i próbowali wyznaczyć kierunki zmian zarówno na rynku pracy (pracodawcy i pracownicy) jak i sektora opieki zdrowotnej.

 

Spotkanie zostało przez wszystkich bardzo wysoko ocenione jako niezwykle efektywne i profesjonalnie zorganizowane. Uczestnicy mocno zaangażowali się w dyskusję i już są planowane kolejne kroki mające na celu dalszy rozwój koalicji “Fit for Work”.