Dr hab. Marzena CIECHOMSKA – Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2023 za rok 2022

Opublikowano 8 grudnia 2023, 12:04

Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2023 za rok 2022

Dr hab. Marzena CIECHOMSKA prof. NIGRiR Udział mechanizmów immunologicznych i  epigenetycznych w patogenezie wybranych chorób reumatycznych, zgłoszona przez Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (wniosek rekomendowany przez prof. dr. hab. Michała Markuszewskiego).

Za multidyscyplinarność badań, łączących biologię molekularną, bioinformatykę z  immunologią kliniczną i reumatologią, nad zaburzeniami immunologicznymi i  epigenetycznymi prowadzącymi do rozwoju chorób reumatycznych.

Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2023 za rok 2022

Serdeczne gratulacje,

dla dr hab. n. med. Marzeny Ciechomskiej, prof. NIGRiR,  laureatki nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie w badaniach nad zaburzeniami immunologicznymi i epigenetycznymi prowadzącymi do rozwoju chorób reumatycznych, które stanowiły podstawę nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Dr n. med. Marek Tombarkiewicz
Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji