Dostawa środków czystości

Opublikowano 5 sierpnia 2016, 11:02

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 19.08.2016 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Dostawa środków czystości

05.08.2016 r.

 

 Odpowiedzi na pytania

18.08.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.09.2016r.