Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań wraz z dzierżawą analizatorów Znak sprawy: 19/PN/2017/ALK

Opublikowano 27 lipca 2017, 11:12

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań wraz z dzierżawą analizatorów
Znak sprawy: 19/PN/2017/ALK
Termin składania ofert: 31.08.2017r godz. 12:00 
Termin otwarcia ofert: 31.08.2017r godz. 12:30


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 25.09.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert 31.08.2017 r.
Nowy załącznik 8.1 do SIWZ – zadanie nr 1 10.08.2017 r.
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 10.08.2017 r.
SIWZ  26.07.2017 r.
Ogłoszenie  26.07.2017 r.
Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ 26.07.2017 r.
Załącznik nr 2 26.07.2017 r.
Załącznik nr 3.1 do SIWZ 26.07.2017 r.
Załącznik nr 3.2 do SIWZ 26.07.2017 r.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ 26.07.2017 r.
Załącznik nr 3.4 _ do SIWZ 26.07.2017 r.
Załacznik nr 4 do SIWZ 26.07.2017 r.
Załącznik Nr 4.1 do SIWZ 26.07.2017 r.
Załącznik nr 5 do SIWZ 26.07.2017 r.
Załączniki 8.1_8.4 do SIWZ 26.07.2017 r.