Przeglądy techniczne sprzętu medycznego – znak sprawy: 20/PN/2017/PW

Opublikowano 14 lipca 2017, 02:22

Przeglądy techniczne sprzętu medycznego
Znak sprawy: 20/PN/2017/PW
Termin składania ofert: 24.07.2017r godz. 11:00 
Termin otwarcia ofert: 24.07.2017r godz. 11:30


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Informacja 03.11.2017
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 30.10.2017
Informacja z otwarcia ofert 08.08.2017
Pismo druga modyfikacja do SIWZ 28.07.2017
Nowy załącznik nr 4 Projekt umowy 27.07.2017
Nowy załącznik nr 1 – Oferta 27.07.2017
Nowy SIWZ 27.07.2017
Pismo modyfikacja SIWZ 27.07.2017
Pismo odpowiedzi do SIWZ 27.07.2017
Druga zmiana terminu otwarcia ofert 25.07.2017
Zmiana terminu otwarcia ofert 21.07.2017
Nowy załącznik nr 2 – Oświadczenie z art 25 a ust 1 21.07.2017
Pismo odpowiedzi 20.07.2017 20.07.2017
Ogloszenie 14.07.2017
SIWZ 14.07.2017
Załącznik nr 1 – Oferta 14.07.2017
Załącznik nr 1a do SIWZ 14.07.2017
 Załącznik nr 1b do SIWZ 14.07.2017
Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art 25 a ust 1 14.07.2017
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy 14.07.2017
 Załącznik nr 4 – Projekt_umowy 14.07.2017
 Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa 14.07.2017