Dostawa leku biologicznego Tocilizumab (38/PN/2016/ŁCH)

Opublikowano 30 sierpnia 2016, 12:24

Dostawa leku biologicznego Tocilizumab (38/PN/2016/ŁCH)

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 12.10.2016 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

30.08.2016 r.

 

 SIWZ

02.09.2016 r.

 Informacja z otwarcia ofert

13.10.2016 r.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.11.2016 r.