Współpraca z KIGS

Opublikowano 11 sierpnia 2016, 06:51

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  nawiązał współpracę z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, w ramach której wspierane będą działania na rzecz gospodarki senioralnej.

Poniżej krótka charakterystyka Partnera.

 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest podmiotem integrującym uczestników z obszaru gospodarki senioralnej – przedstawicieli biznesu oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Naszym celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze gospodarki senioralnej, lub też oferujących usługi na rzecz seniorów, poprzez budowę bazy wiedzy i kontaktów.

 

Instytut, jako organizacja pozarządowa, współpracuje też jako partner społeczny z instytucjami publicznymi (Sejm, ministerstwa, urzędy centralne, itp.) w sprawach dotyczących gospodarki senioralnej oraz uczestniczy w procesie opiniowania zmian legislacyjnych.  Instytut przygotowuje również niezbędne rozwiązania systemowe, rekomendacje zmian w prawie oraz opracowuje takie rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju tej gałęzi gospodarki.kigs