Diagnostyka i leczenie amyloidozy

Opublikowano 11 października 2022, 12:43

Polecam Państwu pierwsze, tak kompleksowe opracowanie naukowe, podejmujące temat diagnostyki i leczenia amyloidozy. Monografię pod redakcją Krzysztofa Jamroziaka i Bartosza Puły,  wydało Wydawnictwo Via MEDICA, Gdańsk 2022. Wśród autorów artkułów swoje badania opublikowali pracownicy naukowi naszego Instytutu.

 

„Żyjemy w fascynujących czasach pod względem  rozwoju wiedzy na temat amyloidoz układowych. Coraz większe zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw tych chorób prowadzi do identyfikacji nowych celów leczenia, a jednocześnie pojawiają się nowe, bardzo skuteczne terapie. Jednak zbyt często amyloidozy układowe są rozpoznawane za późno. Pacjenci zazwyczaj przebywają długą, trudną drogę do diagnozy, a odpowiednie leczenie uzyskują dopiero wtedy, gdy choroba spowodowała już poważne, czasami nieodwracalne uszkodzenia narządów”.

(z przedmowy Giovanni Palladini, Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Amyloidozy)

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury tej ważnej dla nas monografii

dr n. med. Maria Maślińska