„Czwartkowe spotkania z geriatrią, reumatologią i rehabilitacją”.

Opublikowano 18 listopada 2019, 11:02

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zaprasza chorych, pacjentów oraz wszystkich zainteresowanych,
na kolejne spotkanie z cyklu „Czwartkowe spotkania z geriatrią, reumatologią i rehabilitacją”.
Wykłady odbędą się 28 listopada 2019 (czwartek), w godzinach 10:30-13:00. Budynek główny, sala konferencyjna 1 piętro.

PROGRAM
28 listopada 2019
10:30 – 11:00     REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
kawa, herbata

11:00 – 11:10     OTWARCIE KONFERENCJI
prof. NIGRiR Robert Olszewski, mgr Jolanta Grygielska

11:10 – 11:25     CHWILA DLA SERCA. NAJNOWSZE ZALECENIA 2019 W CHOROBIE WIEŃCOWEJ
mgr. inż. Justyna Obiała, prof. NIGRiR Robert Olszewski

11:25 – 12:05     UDAR MÓZGU – NAJWAŻNIEJSZY CZAS – CZ. II
prof. NIGRiR Beata Tarnacka

12:05 – 12:45     JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI POZNAWCZO-EMOCJONALNYMI
dr n. hum. Ida Dobrucka – Janeczek

12:45 – 13:00     ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, DYSKUSJA