Czasopismo Reumatologia, organ  Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji sukcesywnie buduje swoją pozycję na rynku czasopism specjalistycznych. W 2019 roku wartość wskaźnika Scimago Journal & Country Rank (SJR) wzrosła do 0.4, z 0.34 roku poprzedniego. Obecnie indeks Hirscha wynosi 11. W sekcji reumatologia zajmujemy 41 pozycję, wśród 64 czasopism reumatologicznych z całego świata.

Zapraszamy na stronę Reumatologii (otwórz)

więcej na temat zasięgu czasopisma: (otwórz)