Certyfikat uczestnictwa w pilotażu w zakresie standardu rachunku kosztów.

Opublikowano 7 sierpnia 2019, 10:37
Miło nam poinformować, że Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji uczestniczył w pilotażu w zakresie standardu rachunku kosztów, realizowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznej.
Standard rachunku kosztów określa sposób identyfikacji i gromadzenia kosztów faktycznie poniesionych w systemie finansowo-księgowym oraz sposób kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej w module kontrolingowym. Jego stosowanie ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i kompletności danych zbieranych od świadczeniodawców na potrzeby ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.