Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher położonej w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher położonej w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher położonej w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1   Plik Data publikacji OBWIESZCZENIE O PRZETARGU 2021-04-21 REGULAMIN SPARTAŃSKA 2021-04-21 załącznik nr 1 2021-04-21 załącznik nr 2 […]

Światowy Dzień Reumatyzmu

Światowy Dzień Reumatyzmu

Światowy Dzień Reumatyzmu, przypadający 12 października, obchodzony jest na świecie od 1996 r. Celem Światowego Dnia Reumatyzmu jest propagowanie wiedzy o chorobach reumatycznych i podnoszenie świadomości na temat ich skutków. Choroby reumatyczne nie pytają o wiek i są jedną z ważniejszych przyczyn niepełnosprawności i wykluczenia z rynku pracy. Wczesne wykrycie choroby i zastosowanie właściwego leczenia […]