Zadania badawcze NIGRiR na lata 2018 – 2020

Opublikowano 6 marca 2018, 12:37

Pracownicy naukowi NIGRiR przez kolejne trzy lata będą realizowali następujące zadania badawcze:

 1. Częstość występowania czynników genetycznych i epigenetycznych u chorych na RZS oraz ich wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia
 • Kierownik: Agnieszka Paradowska-Gorycka 
 • Uczestnicy: Anna Wajda, Ewa Walczuk, Wiesława Frankowska, Teresa Gołaszewska, Marzena Olesińska, Katarzyna Romanowska-Próchnicka, Marcela Walczyk, Barbara Stypińska

2. Poszukiwanie biomarkerów sarkopenii – analiza genetyczna i epigenetyczna (badania pilotażowe)

 • Kierownik: Agnieszka Paradowska-Gorycka 
 • Uczestnicy: Anna Wajda, Ewa Walczuk, Wiesława Frankowska, Teresa Gołaszewska, Andrzej Lewandowicz, Barbara Stypińska

3. Jakość życia opiekunów osób starszych oraz ocena zapotrzebowania i dostępności zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych dla             seniorów w Polsce

 • Kierownik: Anna Kłak
 • Uczestnicy: Przemysław Rzodkiewicz, Sylwia Ostrowska, Małgorzata Mańczak, Jolanta Grygielska, Emila Gawińska, Jakub Owoc, Łukasz Kapica, Paweł Zegarow, Karolina Częścik, Karolina Obiała, Justyna Obiała, Magdalena Jabłońska

4. Wielowymiarowa analiza procesów starzenia się społeczeństwa

 • Kierownik: Przemysław Rzodkiewicz
 • Uczestnicy: Anna Kłak, Sylwia Ostrowska, Małgorzata Mańczak, Jolanta Grygielska, Emila Gawińska, Jakub Owoc, Łukasz Kapica,  Paweł Zegarow, Karolina Częścik, Karolina Obiała, Justyna Obiała, Magdalena Jabłońska

5. Rola szpiku kostnego w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Kierownik: Włodzimierz Maśliński
 • Uczestnicy: Ewa Kontny, Ewa Kuca-Warnawin, Weronika Kurowska, Anna Radzikowska, Magdalena Massalska, Tomasz Burakowski,  Anna Kornatka, Urszula Musiałowicz, Iwona Janicka, Janusz Płomiński, Iwona Słowińska, Piotr Głuszko, Krzysztof Bonek

6. Wpływ środowiska zapalnego na właściwości biologiczne mezenchymalnych komórek macierzystych

 • Kierownik: Ewa Kontny
 • Uczestnicy: Włodzimierz Maśliński, Ewa Kuca-Warnawin, Urszula Skalska, Magdalena Plebańczyk, Maria Legatowicz-Koprowska, Iwona Janicka, Urszula Musiałowicz, Tomasz Burakowski, Anna Kornatka

7. Topologia czynników dopełniacza w Pierwotnym Zespole Sjὂgrena (PZS)

 • Kierownik: Aleksander Wasiutyński
 • Uczestnicy: Marta Legatowicz-Koprowska, Ewa Walczak

8. Badanie MR stawów krzyżowo-biodrowych u dzieci z MIZS: ocena spektrum zmian zapalno-destrukcyjnych i opracowanie metody           oceny półilościowej zaawansowania zmian zapalnych

 • Kierownik: Iwona Sudoł-Szopińska
 • Uczestnicy: Piotr Gietka, Małgorzata Mańczak, Michał Znajdek

9. Wpływ składników pokarmowych bogatych w epikatechiny na biochemiczne wykładniki mechanizmów regulacji metabolizmu mięśni w ocenie możliwości profilaktyki sarkopenii

 • Kierownik: Andrzej Lewandowicz
 • Uczestnicy: Wojciech Ficek, Piotr Sławiński, Tomasz Targowski, Agnieszka Paradowska-Gorycka, Włodzimierz Maśliński, Leszek Markuszewski

10. Wartość prognostyczna linii B, Z oraz I u chorych z niewydolnością serca hospitalizowanych w Klinice Geriatrii NIGRiR w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego w obserwacji 2-letniej w badaniu prospektywnym, ocena statyczna i dynamiczna. Badania in vivo i in vitro

 • Kierownik: Robert Olszewski
 • Uczestnicy: Tomasz Targowski, Andrzej Nowicki, Agnieszka Skoczylas

11. Ocena wielopunktowej propagacji fali tętna w populacji geriatrycznej 

 • Kierownik:  Robert Olszewski
 • Uczestnicy: Tomasz Targowski, Marcin Radkowski, Tadeusz Sondej, Andrzej Dobrowolski

12. Przewlekłe wieloogniskowe nawracające zapalenie kości i szpiku diagnostyka i leczenie

 • Kierownik: Piotr Gietka
 • Uczestnicy: Agnieszka Gazda, Beata Kołodziejczyk, Elżbieta Hernik, Iwona Witkowska

13. Ocena balansu strzałkowego w grupie pacjentów z zespołem bólowym stawów krzyżowo- biodrowych

 • Kierownik: Robert Gasik
 • Uczestnicy: Robert Wróblewski, Joanna Perzyńska- Mazan, Małgorzata Mańczak

14. Stan funkcjonalny chorych na ZZSK

 • Kierownik: Krystyna Księżopolska-Orłowska 
 • Uczestnicy: Teresa Sadura Sieklucka, Katarzyna Kowalik, Marcin Kożuchowski, Edyta Kępska, Przemysław Markowski, Matuszewska Genowefa, Bożena Wojciechowska, Tomasz Targowski, Urszula Musiałowicz

15. Udział adypocytokin w zwiększeniu ryzyka upadku u kobiet powyżej wieku średniego z chorobami układu ruchu

 • Kierownik: Krystyna Księżopolska-Orłowska 
 • Uczestnicy: Teresa Sadura Sieklucka, Ewa Kontny, Urszula Skalska, Urszula Musiałowicz, Agnieszka Prusinowska

16. Ocena częstości występowania oraz charakteru zmian w układzie sercowo-naczyniowym u chorych na zapalne spondyloartropatie seronegatywne

 • Kierownik: Piotr Głuszko
 • Uczestnicy: Krzysztof Bonek

17. Wykorzystanie analizy wskaźnika kości beleczkowej (TBS – trabecular bone score) w diagnostyce osteoporozy u chorych na zesztywniające zapalenie kręgosłupa

 • Kierownik: Anna Filipowicz-Sosnowska
 • Uczestnicy: Piotr Głuszko, Anna Nowakowska-Płaza

18. Wielokierunkowe badanie oceniające przydatność ekspresji mRNA, oraz ekspresji genów TGFβ i IFNα, w porównaniu z obrazem klinicznym i stężeniem cytokin zapalnych w surowicy i w skórze u pacjentów z twardziną układową w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych

 • Kierownik: Anna Felis-Giemza
 • Uczestnicy: Marzena Olesińska, Katarzyna Romanowska-Próchnicka, Marcela Walczyk, Agnieszka Paradowska-Gorycka

19. Analiza ekspresji genów JAK/STAT/IFN na poziomie mRNA u chorych na pierwotny zespół Sjögrena

 • Kierownik: Maria Maślińska
 • Uczestnicy: Brygida Kwiatkowska, Agnieszka Paradowska-Gorycka, Bożena Wojciechowska, Anna Wajda

20. Nowe perspektywy diagnozowania zaburzeń afektu u pacjentów geriatrycznych. Walidacja skriningowego narzędzia depresji

 • Kierownik: Tomasz Targowski
 • Uczestnicy: Katarzyna Humięcka, Ida Dobrucka-Janeczek

21. Wpływ schorzeń przewlekłych na ryzyko rozwoju sarkopenii u pacjentów w starszym wieku 

 • Kierownik: Tomasz Targowski
 • Uczestnicy: Piotr Sławiński, Andrzej Lewandowicz

22. Ocena właściwości psychometrycznych polskich wersji kwestionariusza Lupus Patient-Reported Outcome (LupusPRO) dla chorych na toczeń rumieniowaty układowy 

 • Kierownik: Marzena Olesińska
 • Uczestnicy: Agata Saletra, Paweł Zegarow, Łukasz Kapica, Przemysław Rzodkiewicz

23. Wpływ depresji u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów na wykładniki stanu zapalnego w surowicy krwi ze szczególnym uwzględnieniem poziomu cytokin zapalnych

 • Kierownik: Robert Gasik
 • Uczestnicy: Joanna Perzyńska- Mazan, Małgorzata Mańczak