Zaproszenie na warsztaty UE

Zaproszenie na warsztaty UE

16 grudnia 2019 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbędą się warsztaty dla pracowników Zakładów naukowo-badawczych i Klinik, omawiające aktualną ofertę programów naukowych UE. Przewidywany czas trwania warsztatów 10.00- 13.00. Po spotkaniu będzie można konsultować indywidualnie planowane przez Państwa projekty. Spotkanie poprowadzi mgr inż. Anna Demner z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu […]

ZAPRASZAMY PACJENTÓW NA BEZPŁATNE WYKŁADY EDUKACYJNO – INFORMACYJNE  O REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW

ZAPRASZAMY PACJENTÓW NA BEZPŁATNE WYKŁADY EDUKACYJNO – INFORMACYJNE  O REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW

ZAPRASZAMY PACJENTÓW NA BEZPŁATNE WYKŁADY EDUKACYJNO – INFORMACYJNE  O REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie ul. Spartańska 1,   wykłady poprowadzą specjaliści z zakresu reumatologii, rehabilitacji i dietetyki! Organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne oraz poczęstunek. Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej i Ogólnopolską […]

e-usługi w zdrowiu

e-usługi w zdrowiu

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji realizuje Projekt: „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18 Planowany całkowity […]

5 Międzynarodowa Konferencja Akademii Autoimmunologii w Warszawie już w najbliższy piątek

5 Międzynarodowa Konferencja Akademii Autoimmunologii w Warszawie już w najbliższy piątek

w dniach 13-15 grudnia 2019 roku odbędzie się w Warszawie 5 Konferencja Akademii Autoimmunologii. To pierwsze takie wydarzenie w tej części kontynentu, na którym zostaną zaprezentowane najnowsze badania naukowe i kliniczne chorób o podłożu autoimmunologicznym badaczy z USA, Izraela, Włoch, Węgier i Polski.   Organizatorami Konferencji, reprezentującymi światowy zespół ekspertów w dziedzinie immunologii są prof. […]