4 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Opublikowano 15 kwietnia 2019, 02:36

„4 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie organizowane przez Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, które poprowadziła Dr Małgorzata Hasiec, Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu z Narodowego Centrum Nauki.
Na spotkaniu poruszyliśmy zagadnienia z zakresu procedury konkursowej, przygotowania wniosków oraz realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
W szkoleniu wzięło udział ponad 100 osób, głównie z instytutów medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, ale także innych jednostek naukowych i uczelni wyższych z całej Polski.
Dziękujemy za obecność i owocne spotkanie”