Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Roberta Wróblewskiego

Opublikowano 7 grudnia 2023, 09:01

 

RADA NAUKOWA

 NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

lek. Roberta Wróblewskiego

na temat:

„Zaburzenia globalnego balansu strzałkowego kręgosłupa u pacjentów z cechami niestabilności szyjnej

w segmencie C1-C2 w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów”.

 

Promotor –prof. dr hab. n. med. Robert Gasik

 

RECENZENCI:

dr hab. n. med. Witold Janusz

 dr hab. n. med. Rafał Pankowski

 

 

Obrona rozprawy odbędzie się

12 grudnia  2023 r.

godz. 10.00, sala 109B Ip.