Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opublikowano 19 lipca 2023, 10:45

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy, rozszerzony wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
W nowym wykazie czasopismo  Reumatologia/Rheumatology 0034-6233 2084-9834 otrzymało 100 pkt. Gratulujemy Pani Redaktor Naczelnej dr Marii Maślińskiej  sukcesu czasopisma i zapraszamy na stronę Reumatologii: https://reu.termedia.pl/

To szczególna okazja, ponieważ w tym roku czasopismo obchodzi 60 lecie swojego istnienia na rynku wydawnictw naukowych.
Wykaz znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Czasopismo Reumatologia/Rheumatology 1963-2023

Czasopismo Reumatologia w 2023 r. obchodzi 60-lecie swojego powstania. Od początku wydania czasopismo prezentuje prace naukowe i badawcze Polskiej Szkoły Reumatologicznej, założonej przez prof. dr hab. n. med. Eleonorę Reicher, inicjatorkę powstania Instytutu Reumatologicznego (w 2015 roku przekształcony w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji) przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie oraz artykuły badaczy z ośrodków międzynarodowych. Sukcesywnie buduje swoją pozycję na rynku czasopism specjalistycznych. Jest indeksowane w wielu bazach międzynarodowych, w tym Scopus oraz Clarivate (Web of Science Core Collection). Od 2019 na łamach czasopisma Reumatologia publikowane są artykuły dotyczące diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19. Misją czasopisma Reumatologia jest promocja polskiej nauki i budowania współpracy między wiodącymi ośrodkami reumatologicznymi w kraju i za granicą na rzecz rozwoju nauk medycznych w dziedzinie Reumatologii i nauk pokrewnych.