Centrum Wsparcia Badań Klinicznych otrzymało dofinansowanie na dwa projekty.

Opublikowano 15 czerwca 2022, 10:18
Szanowni Państwo, z radością informujemy, że dwa projekty CWBK NIGRiR zostały wybrane do dofinansowania w ramach Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne nr 2022/ABM/1! Dziś Agencja Badań Medycznych opublikowała zatwierdzoną listę rankingową. Dofinansowanie na łączną kwotę 98 090 559,82 zł otrzymało 8 projektów, z czego dwa to projekty zgłoszone przez nasz zespół.
Pierwszy projekt nosi tytuł „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo etanerceptu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z zespołem SAPHO”.
Kwota dofinansowania to: 12 192 647,68 zł
Drugim projektem jest „Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia skojarzonego nintedanibu z tocilizumabem w porównaniu ze standardowym leczeniem u chorych z twardziną układową i śródmiąższową chorobą płuc. Analiza z podejściem teranostycznym i oceną aktywności cytokin, markerów zapalenia i włóknienia płuc z wykorzystaniem tomografii komputerowej, pozytonowej tomografii emisyjnej, oraz badania metabolomu i transkryptomu u wybranych chorych. Badanie NINTOC- TU”.
Kwota dofinansowania to: 18 637 156,76 zł.
Więcej szczegółów na temat Konkursu oraz nagrodzonych projektów znajduje się na stronie:
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1482,Zakonczyla-sie-ocena-merytoryczna-wnioskow-w-ramach-konkursu-na-niekomercyjne-ba.html?fbclid=IwAR00IThK-8a__QPY2uDCTORO4PaeEa9jp_iB8L57APJXexzIi4ulevZJBDk