Konkurs dla młodych naukowców

Opublikowano 2 lutego 2022, 07:57

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ogłasza konkurs projektów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców finansowanych w ramach działalności naukowej NIGRiR
Data ogłoszenia: 01.02.2022r. .
Termin składania dokumentów: 18.02.2022r.

Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować, zamknąć w kopertach i złożyć w Dziale Nauki z adnotacją „Konkurs na PROJEKTY BADAŃ NAUKOWYCH i PRAC ROZWOJOWYCH” ze wskazaniem liczby stron dołączonych dokumentów w terminie do 18.02.2022r. do godz. 12:00 (pok. nr 208B), adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.

Więcej informacji: https://spartanska.pl/konkurs-na-projekty-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-sluzacych-rozwojowi-mlodych-naukowcow-finansowanych-w-ramach-dzialalnosci-naukowej-nigrir/

W przypadku pytań proszę o wiadomość na adres: dyrektor.naukowy@spartanska.pl