Zarządzanie, rozliczanie i sprawozdawczość projektu SL2014: POWR.05.01.00-00-022/17 Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Opublikowano 5 lipca 2018, 03:22

Termin składania ofert: 19.06.2018 r. godz. 15:00


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Zapytanie ofertowe 2018-06-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-06-27
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i postępowania 2018-07-05