Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego prac remontowo wykończeniowych NIGRiR – budynek Zwierzętarni dla projektu Tworzenie i rozwój finansowego przez Agencję Badań Medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIGRiR

Opublikowano 16 października 2020, 01:40