Usługa w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2015