Zakład Dydaktyki

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prof. Jeziorski1 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski

Obecny zespół: Monika Dąbrowska, mgr Aleksandra Mikulec

 

Główne zadania i kierunki działalności:

Koordynacja przed- i podyplomowej działalności dydaktycznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w tym m. in.:

  • kontakty z uczelniami, z którymi Instytut współpracuje prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów/słuchaczy tych uczelni
  • organizacja kursów specjalizacyjnych i doskonalących prowadzonych w Instytucie w ramach umowy zawartej z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, przygotowanie rozliczeń, prowadzenie korespondencji)
  • aktualizacja akredytacji NIGRiR jako jednostki prowadzącej nauczanie specjalizacyjne;
  • wsparcie organizacyjne przy realizacji egzaminów specjalizacyjnych z reumatologii i rehabilitacji medycznej w sesji wiosennej i jesiennej
  • organizacja zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytucie dla studentów (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, przygotowanie rozliczeń, prowadzenie korespondencji)
  • organizacja staży specjalizacyjnych i kierunkowych dla lekarzy oraz praktyk studenckich odbywanych w Instytucie (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, prowadzenie korespondencji)
  • kontakty z placówkami medycznymi w celu przygotowania i zawarcia umów międzyszpitalnych o realizację staży (prowadzenie dokumentacji i korespondencji)

Kontakt

tel.: +48 (22) 670 92 28
e-mail: zaklad.dydaktyki@spartanska.pl