Przebudowa pomieszczeń Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów oraz Kliniki i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki łącznej zlokalizowane w obszarze kondygnacji +3 w bloku A – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie (10/PN/2017/AZ)

Opublikowano 1 lutego 2017, 02:16

Przebudowa pomieszczeń Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów oraz Kliniki i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki łącznej zlokalizowane w obszarze kondygnacji +3 w bloku A – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie.  Znak sprawy 10/PN/2017/AZ

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 28.02.2017 r. godz. 13:00