reumoortopedia

Reumoortopedia jest jednym z etapów leczenia w Narodowym Instytucie Reumatologii, Rehabilitacji i Reumatologii jest r, która ma za zadanie przywrócenie pacjentowi pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej dzięki kompleksowym działaniom podejmowanym w tym zakresie. W Instytucie funkcjonuje Klinika Reumoortopedii w ramach które przeprowadzane są następujące zabiegi:

 • operacyjne leczenie chorych reumatycznych;
 • operacyjne leczenie deformacji i dysfunkcji kończyn powstałych w wyniku chorób reumatycznych, zmian zwyrodnieniowych i w następstwie przebytych urazów;
 • wszczepianie endoprotez stawów biodrowych;
 • wszczepianie endoprotez stawów kolanowych;
 • wszczepianie endoprotez stawów łokciowych;
 • wszczepianie endoprotez stawów skokowych;
 • wszczepianie endoprotez w trudne, mocno zdeformowane „ zaniedbane stawy”;
 • Operacje rewizyjne po wszczepieniu endoprotez stawów biodrowych, kolanowych, łokciowych, skokowych i drobnych stawów rąk;
 •  wprowadzanie nowych technik operacyjnych;
 • prowadzenie badań nad skutecznością leczenia operacyjnego chorych reumatycznych;
 • działalność dydaktyczna z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.