50-lecie czasopisma Reumatologia

23 maja 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15 odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia czasopisma Reumatologia. Galę poprowadziła prof. Anna Jędryka-Góral, redaktor naczelna Reumatologii, wraz z redaktor Małgorzatą Wiśniewską. W czasie spotkania uhonorowano osoby najbardziej zasłużone dla rozwoju czasopisma wręczając im pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Minister Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w krótkim wystąpieniu podkreślił rolę czasopisma Reumatologia w poszerzaniu oraz popularyzowaniu wiedzy na temat chorób reumatycznych.