Redakcja Acta Historiae Medicinae

„Acta Historiae Medicinae – Journal of History of Medicine, Ethics and Deontology” (Acta Historiae Medicinae / AHM)

 

Propozycja_okladki_zaslepkaRedaktor Naczelny:

Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska (Dyrektor ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Radiologii NIGRiR oraz Profesor w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II WL WUM)

 

Zastępca Redaktora Naczelnego:
Prof. dr hab. n. med. Edward Towpik (Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM)

Ideą czasopisma „Acta Historiae Medicinae” jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii medycyny i deontologii, a w szczególności dotyczącej Europy Środkowej i Wschodniej oraz działalności naukowców, lekarzy i działaczy społecznych wywodzących się z tego obszaru.

Celem czasopisma jest publikowanie aktualnych prac oryginalnych i przeglądowych poświęconych historii medycyny oraz przypominających sylwetki wybitnych medyków, którzy współcześnie są niedostatecznie opisani. Przewiduje się także tworzenie numerów tematycznych poświęconych konkretnym badaczom oraz opracowywanie bibliografii i materiałów wzbogacających polską i zagraniczną spuściznę medyczną. Ponadto kolejnym celem czasopisma jest promocja wiedzy o historii medycyny i deontologii Europy Środkowej i
Wschodniej w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zaistnienie w głównym nurcie refleksji historycznej nie tylko dzięki rzetelności opublikowanych artykułów, ale i medium Internetu, przyjętej przez Redakcje czasopisma licencji Open Access oraz zamieszczaniu tekstów w języku angielskim. Przewiduje się również wdrożenie nowej formy recenzji – poprzez zamknięty blog, na którym Recenzenci będą komentować zgłaszany manuskrypt. Taka forma recenzji artykułu naukowego spełnia wymogi metodologii czasopism naukowych, a ponadto sprzyja animowaniu środowiska historyków medycyny związanych z Czasopismem. Ponadto Redakcji pisma zależy na:

  • promowaniu znaczenia polskich medyków dla rozwoju medycyn – dział sylwetki
  • promowaniu działających na terenie Europy Środkowej i wschodniej instytucji mających znaczenie dla rozwoju medycyn i profilaktyki zdrowia – dział intermedica
  • propagowaniu zagadnień spajających tożsamość nie tylko naukową, ale i humanistyczną (np. dotyczących medycyny lwowskiej we Wrocławiu, polskich medyków w carskiej Rosji, polskich lekarze na frontach wojennych całego świata, światowej sławy medyków działających na obszarze Polski).